Find din KJV Kontakt eller ring 7011 2244

7011 2244
Forside   /   Dokumenter

En revolution i automatisering

Eco•Compact automatiserings‐ anlæg fra Lang Technik


Firmaet Lang Technik GmbH er en hurtigt voksende international virksomhed, der fremstiller innovativ spændeteknik og skaber megen nytænkning inden for automatisering. Hos Lang er man af den opfattelse, at ingen andre produktområder bliver så fremtidsorienteret, som automatisering af værktøjsmaskiner. Især nu, hvor finanskrisen måske er overstået, og mange virksomheder er trimmet til nye udfordringer, er muligheden for automatiseret fremstilling, selv med reduceret medarbejderstab, en af grundstenene til et succesfuldt opsving og øget indtjening.

Eco•Compact anlægget består af et håndterings‐system, som via et rundt magasin kan modtage op til 10 paletter og anbringe disse i maskinen.

 

Lige som den større EcoTower, optimerer Eco•Compact den effektive udnyttelse af bearbejdningsmaskinen, specielt i forbindelse med bemandingsløs produktion på 2. og 3. skift, alt sammen medvirkende til at øge lønsomheden på enhver maskine, selv ved små seriestørrelser.

 

Gennem egen erfaring ved Lang,  ved man at anskaffelses-omkostningerne og kompleksiteten ved automatiserings-udstyr ofte afskrækker både arbejdsgiver og arbejdstager.

Eksempel med opstilling af Eco•Compact og EcoTower

Eco•Compact er udviklet som en løsning, der er praktisk venlig, og som også har til hensigt at tage „skrækken“ fra mindre virksomheder, når det handler om automatiseret fremstilling. Ud over at systemet er prisbilligt at anskaffe, er systemet opbygget efter simple principper og betjeningsvenlige funktioner. Systemet monteres og er klar til drift i løbet af én dag, ligesom brugerne er oplært i systemet på minimal tid! Denne meget enkle betjening/uddannelse og bortfald af komplicerede programmeringsindlæringer etc., medfører en minimal risiko for fejlbetjening og deraf havari på udstyr og maskine.

 

Ingen afskærmning

Skulle der alligevel forekomme fejl, kan denne og eventuel reparation, i de fleste tilfælde relativ nemt gennemføres af eget personale, f.eks. operatøren ved maskinen. Dette fra Lang gennemførte ”Menneske og Maskine princip” bevirker, at Eco•Compact systemet ikke er nødvendigt at ”indhegne”, som det ellers er kendt og nødvendigt ved andet automatiseringsudstyr. Indhegning kan undlades, da systemet fungerer med lav pneumatisk arbejdstryk, som betyder, at operatøren kan stoppe en håndteringscyklus med hånden alene. En deraf resulterende fordel, ved dette på markedet enestående system, er tilgængeligheden, som betyder, at det stadig er muligt at arbejde på/ved maskine og håndteringsudstyret under drift. Er anlægget monteret meget tæt foran maskinen, kan det monteres på linearføringer, således at det komplette system hurtigt og nemt kan skubbes tilbage, for eventuel reparation eller udskiftning på maskine.

 

En yderligere fordel med dette åbne design, er en god ergonomi. Det betyder. at anlægget til enhver tid, også under driftforløbet, kan betjenes med ladning og afladning af emne og opspænding m.m. Det betyder også, at operatøren parallelt kan gennemføre andre opgaver som f.eks. kontrolmåling, programmering etc. På dagholdet aflaster systemet således operatøren, uden dog at dette medfører indskrænkninger, og i aftentimerne overtager systemet håndteringsopgaverne beregnet for aftenholdet.

 

Som option, kan Eco•Compact udvides til 2 eller 3 magasiner, for optimal udnyttelse af maskinen døgnet rundt. Ved siden af omtalte Eco•Compact anlæg, fremstiller Lang, som tidligere nævnt, også den større Eco•Tower automatiseringsenhed, som har bragt simplicitet og gennemskuelighed i junglen af omkostningstunge og komplekse automatiseringsløsninger!

 

Med Eco•Tower løsningen bliver palletter hhv. opspændingsværktøjer lagret i en vertikal spiral, og gennem et håndteringssystem ladet i maskinen klar til drift. Gennem denne konstruktion, hvor produktionshallens højde kan udnyttes optimalt, behøves kun minimal plads ved siden af eller foran maskinen. Til top

Tilmed