Find din KJV Kontakt eller ring 7011 2244

7011 2244
Forside   /   Nyheder

Det kan være dyrt at gøre, som du plejer, siger KJVs svejsespecialist


Når du skal vælge en ny maskine er det vigtigt at afsøge hvilke nye muligheder, der er kommet inden for ny teknologi og processer...

Ekspertartikel fra Jern og Maskinindustrien april 2018 af KJVs svejsespecialist Arne B. Rokkjær

Følger du med i nyudviklingen inden for svejsning? Prøver du at optimere både finish og processer f.eks. i forbindelse ved køb af nye svejsemaskiner - og derved højne din indtjening? Eller gør du, som du plejer? Så kan det vise sig at blive dyrt for dig i form af både tabt effektivitet og kvalitet.


Kender du fordelene ved synergiske maskiner ?

Når du skal vælge en ny maskine er det vigtigt at afsøge hvilke nye muligheder, der er kommet inden for ny teknologi og processer.

Har du f.eks. allerede trinregulerede maskiner, og vælger du så igen trinregulerede maskiner - men nu med digital udlæsning, så bør du i stedet overveje en synergisk maskine...

         Med synergiske maskiner vil du opleve, hvor meget mere du kan opnå både i form af bedre finish og tidsbesparelse. Synergiske maskiner reducerer svejsesprøjt markant: Dine emner bliver pænere. Desuden kan du f.eks. spare 2-5 minutter i afrensning af svejsesømmene pr. emne - selvfølgelig alt efter emnets kompleksitet og efter, hvordan dine krav til finish er.

Den lille merpris, du giver for en synergisk maskine, er som regel forrentet på få måneder. Og du får maskiner, som svejseren bliver glad for. Desuden har du mulighed for at tilkøbe specialprocesser - f.eks. wise-processerne fra Kemppi. Wise-processerne giver fokuseret lysbue og bedre indtrængning i dit materiale samt reduceret spalteteknologi (RGT), d.v.s.  du kan reducere din skærpning på emnerne. Alt sammen noget, der sikrer, at du får kortere svejsetid samt mindre tråd- og strømforbrug – og dermed en bedre indtjening i sidste ende.


Sådan optimerer du din svejsning i tynde plader
Til optimeret svejsning i tynde materialer kan du tilkøbe WiseThin-processen. Med WiseThin opnår du en let kontrollerbar lysbue uden svejsesprøjt takket være digital styring af svejseparametrene i enhver position - selv ved brede svejsesømme og varierende spalteåbninger.

WiseRoot+ processen giver dig fremragende svejsekvalitet i kraft af styring af lysbuespændingen og tidspunktet for overførsel af tilsatsmaterialedråben. Processen er hurtigere end både elektrodesvejsning (MMA), TIG-svejsning og MIG/MAG-kortbuesvejsning.

Hvis du vil gå trinet videre, kan du vælge maskiner med puls og højhastighedsprocessorer. Det giver dig mulighed for at optimere svejsekurver, og for at opnå endnu højere svejsehastigheder. Svejser du f.eks. i aluminium, hvor mange ofte vælger TIG-svejsning, så kan du i dag opnå en flot finish og øge din hastighed op til omkring 4 gange hastigheden af TIG, hvis du vælger en MIG-svejser med puls. I tillæg kan du reducere afrensningen inden svejsning, fordi pulseringen i en Kemppi-maskine har så stor en rensende effekt at selv tykke oxid-hinder brydes på en måde, så den færdige svejsesøm fremstår uden misfarvninger og fejl.


Nyhed med indbygget software, der optimerer din svejsning

       

 

 


I dag, hvor der er mangel på dygtige svejsere i metalindustrien, skal man ikke overse fordelene i at vælge avanceret svejseudstyr, f.eks. Kemppi’s X8.

Denne nyhed har så meget indbygget software, der optimerer dit svejsearbejde, at du kan ansætte medarbejdere uden mange års erfaring i svejsning.

X8 har mulighed for at indstille sig selv korrekt efter f.eks. en WPS (Welding Procedure Specification).

Et eksempel: Du laver en WPS på kontoret, og overfører den trådløst til Kemppi X8. Når svejseren vælger at svejse efter den overførte WPS, indstiller maskinen selv parametrene efter WPS’en og sørger for, at svejseren overholder denne. Svejses der uden for parameter-rammerne i WPS’en gør X8 både svejseren og afsenderen opmærksom på dette. Funktionen kaldes digital WPS, og Kemppi har som de første i svejsebranchen indført denne mulighed med X8. Udover at nedbringe fejlkilden ved forkert valg af WPS skånes miljøet, idet en papirversion kan udelades.


Hvis du vil skåne din krop mest muligt

En anden overvejelse, du bør gøre dig, vedrører ergonomi og arbejdsmiliø, som er væsentligt for at tiltrække og fastholde de bedste folk til at udføre svejsearbejdet. Her er svejseudstyrets design væsentligt. Er der f.eks. tænkt på ergonomi i svejsehåndtaget, så slidskader og muskelspændinger i håndled, arm og skulder mindskes eller fjernes? Eller kan den tunge rulle med svejsetråd nemt lægges i trådboksen uden unødvendig belastning af arme og ryg? Eller kan betjeningen ske fra en arbejdstablet, som du har med dig og kan holde i den ønskede stilling og højde, så du ikke skal bukke dig for at indstille svejseparametre i panelet. Eksempel på et sådant ergonomisk rigtigt svejseudstyr er f.eks. Kemppi X8. Men også med FastMig X serien tilbydes ergonomisk rigtige løsninger.


Digital styring mindsker risiko for fejl

Du kan også højne din kvalitet og mindske risikoen for fejl via digital styring af dine medarbejderes certifikater (kvalifikationer), og de WPS’ere, I har i firmaet. Dette kan med fordel samles i WeldEye, et program Kemppi har udviklet for at lette arbejdsbyrden med dokumentation i svejsende produktioner. Programmet er universielt, hvilket betyder, at det kan bruges i produktionen uanset hvilken type og fabrikat af svejsemaskiner, der er til rådighed. Du kan nemt og hurtigt tilrette og ændre i WPS’er i programmet. Det kan gøres på under 5 minutter, og holdes op mod gældende standarder inden for området.

Når der kommer en opgave ind i huset, åbner du programmet og søger f.eks. på svejsestillingen. Så får du vist, hvilke WPS’er, der kan bruges til opgaven, og samtidig kan du se hvilke medarbejdere, der har gyldige certifikater til at svejse den indkomne opgave. Benytter I jer f.eks. af lejede svejsere, så opretter du dem i programmet. Når de er fratrådt, gøres de inaktive, så de ikke vises i søgninger. Ansætter du dem igen, kan de nemt vises igen, uden genoprettelse.

En anden mulighed, der åbner sig med digitalisering og brug af Weldeye er at certificere svejsere efter I EN/ISO 9606-1. Standarden åbner mulighed for livslange certifikater efter metode C for forlængelse. Det betyder i praksis, at virksomheden ikke behøver at sende svejseren til re-certificering hvert 2. eller 3. år (metode A eller B). Det kræver blot, at virksomheden er EN/ISO 3834 certificeret og kan dokumentere, at den pågældende svejser har svejset den proces, som certifikatet dækker.

Som du kan se, så går produktudvikling og digitalisering inden for svejsning hurtigt. I stedet for at gøre som du plejer, kan du vinde meget med at optimere dit udstyr og tænke digitalisering ind i din svejseproduktion - måske åbner det endda nye døre til kunder, du ikke har i dag.


For yderligere info og demo hos dig, kontakt KJVs svejseekspert:
Arne B. Rokkjær på tlf. 20 66 77 16 - eller KJVs Svejseafdeling på tlf. 46 98 66 18.
 

2018-07-10 08:25:00 Til top

Tilmeld